Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 02 2015

annushka
Między nimi od razu była chemia. Sympatyczna, przyjacielska, namacalna. Trzymana na uwięzi.
— życiowe, okolicznościowe.
annushka
5172 49d4
Reposted fromdailylife dailylife viazapachsiana zapachsiana
annushka
Lubiła prowokować intelektualnie. Od tego się zaczęło. Od słownych gier. Aluzyjek przemycanych zgrabnie w wypowiedziach. Lubię ten rodzaj igrania, to dotykanie siebie przez słowa... 
Reposted fromboro boro viabadgirl badgirl
annushka
2276 6d4f 500
Reposted fromkjuik kjuik viazapachsiana zapachsiana
annushka
Kocham w Tobie wszystko, oprócz tego że nie jesteś mój.
— somanydesires.tumblr.com
annushka
Jesteś, ale nie ma Cie dla mnie.
— (via skazenie)
0017 9535
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viatrabkarz trabkarz
annushka
Chciałbym, żeby kiedyś ktoś tak na mnie czekał, że z tej wielkiej tęsknoty nie mógłby zasnąć.
— Włóczykij
Reposted fromte-quiero te-quiero viabadgirl badgirl
annushka
Każdy mężczyzna, każda kobieta ma słabość do jednej osoby na całym świecie. Gdyby ona zadzwoniła i powiedziała "Przyjedź do mnie, chcę być z Tobą" zerwałbym się z końca świata, aby to zrobić. Aby z nią być.
— Pokolenie Ikea. Kobiety.
Reposted fromohhh ohhh viazapachsiana zapachsiana
annushka
Wypiłam dziś dwanaście kubków herbaty i dalej mi źle. Czy to czas na wino?
— chaos w życiu, chaos w głowie
annushka
Play fullscreen
Dziś na pewno, już to wiem, 
Pójdę spać, zapomnę Cię
Pójdę spać, zapomnę Cię
Polubiłam taki świat 
i jego lekko gorzki smak.
Polubiłam taki świat.

Dziś na pewno, wiem to już,
Zamknę drzwi, zgubię klucz.
zamknę drzwi, zgubię klucz.
Wymyśliłem sobie sen :
Jasne dłonie, w czarnej mgle
Pójdę spać, zapomnę Cię.

Ile łatwiej by nam było,
gdyby był łaskawszy dla nas czas?
Jakby tak się urodziło, w innej erze
każde z nas...?
Kiedy znowu świat nastraszy swoim końcem, 
odejdziemy czarną drogą tam,
gdzie każde z nas ma jeszcze jakieś słońce
Ty donikąd, ja za Tobą.
Reposted frommadeliine madeliine viazapachsiana zapachsiana

June 17 2014

1219 df76
Reposted fromSalixj Salixj vialululemony lululemony

June 10 2014

8530 f349
Reposted frompengin pengin viapamparejra pamparejra

June 02 2014

6754 854e 500
Reposted fromfreakish freakish viazapachsiana zapachsiana
2328 d096 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viawsukience wsukience
annushka
Reposted fromumorusana umorusana viawsukience wsukience

April 03 2014

annushka
7582 6384 500
annushka
4793 9db4
Reposted fromtutaj tutaj viabadgirl badgirl

December 19 2013

annushka
8264 3bd6
Reposted fromxawery xawery viazapachsiana zapachsiana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl